Kezdőlap
https://gazdatanfolyam.hu/

Részletek a Gazda szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01
 
Szakképesítés megnevezése: Gazda
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növánytermesztő
3.1.3. 6130 Önálló gazda
3.1.4. 6130 Őstermelő
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-      Talaj-előkészítést, vetést végezni
-      A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
-      Növényápolást végezni
-      Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
-      Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
-      Állatot takarmányozni
-      Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
-      Állatot szaporítani
-      Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
-      Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
-      Kereskedelmi tevékenységet végezni
-      Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
-      Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni
-      Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10997-12 Állattartás
4.7. 10998-12 Növénytermesztés
4.8. 10999-12 Kertészeti alapok
4.9. 11000-12 Mezőgazdasági géptan
4.10. 11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
4.11. 11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
 
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10997-12 Állattartás szóbeli
5.2.4. 10998-12 Növénytermesztés szóbeli
5.2.5. 10999-12 Kertészeti alapok szóbeli
5.2.6. 11000-12 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
5.2.7. 11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel írásbeli
5.2.8. 11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
B.)     A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
Karbantartással, beállítással kapcsolatos feladat végrehajtását.
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
 
C.)     A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott növénytermesztési feladat végrehajtása (beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kéziszerszámok használata, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése) és felismerési feladat (pl. kultúr- és gyomnövények, kultúrnövények magjai, talajtípusok, kártevők, kórokozók). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, ültető gödör kiásása, öntözés, kertészeti kisgépek üzemeltetése) és felismerési feladat (pl. növényi rész, faj, palánta, károsító, kórkép). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
 
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
 
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes állattenyésztési elméleti ismeretekből
 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
 
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei
 
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési elméleti ismeretekből
 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
 
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított Kereskedelmi, vállalkozási és ügyviteli feladatok elméleti ismeretekből
 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
 
D.) A vizsgafeladat megnevezése: Kiegészítő tevékenység elméleti ismeretei
 
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított kisüzemi élelmiszertermeléssel, termékfeldolgozással, falusi vendéglátással kapcsolatos témakörök elméleti ismereteiből
 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
 
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részletek a Aranykalászos gazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A részszakképesítés azonosító száma: 31 621 02
 
Részszakképesítés megnevezése: Aranykalászos gazda
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növénytermesztő
3.1.3. Önálló gazda
3.1.4. Őstermelő
 
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 
-   Talaj-előkészítést, vetést végezni
-   A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
-   Növényápolást végezni
-   Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
-   Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
-   Állatot takarmányozni
-   Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
-   Állatot szaporítani
-   Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
-   Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
-   Kereskedelmi tevékenységet végezni
-   Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
-   Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10997-12 Állattartás
4.4. 10998-12 Növénytermesztés
4.5. 10999-12 Kertészeti alapok
4.6. 11000-12 Mezőgazdasági géptan
4.7. 11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel


A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.További gazda tanfolyamok:


Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

Informatikai rendszergazda

Szoftverüzemeltető rendszergazda
Részletek a Gazda szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből. OKJ-s gazda tanfolyam, OKJ-s aranykalászos gazda tanfolyam, Állat- és növánytermesztő, Őstermelő,